Systemy ppoż


Systemy przeciwpożarowe (SAP) - są to systemy których zadaniem jest czynna ochrona budynku i jego użytkowników na wypadek pożaru. Systemy przeciwpożarowe (instalacje przeciwpożarowe), składają się z dwóch zasadniczych części: sieci czujników dymu i temperatury oraz bezpośredniej sieci przeciwpożarowej, czyli wszelkiego rodzaju spryskiwaczy (np. tryskaczy lub zraszaczy). Nad prawidłowym działaniem sieci czujników dymu i temperatury czuwa centrala sterująca, w skład systemu ppoż często wchodzą również ręczne ostrzegaczę przeciwpożarowe.

Główną zaletą systemów przeciwpożarowych jest możliwość wykrycia pożaru już we wczesnej jego fazie. Jest to niezwykle ważne z uwagi na możliwość szybkiego przeprowadzenia ewakuacji czy też zapobieganie rozprzestrzenianiu się ognia,a tym samym ograniczenie występowania strat materialnych i przede wszsytkch ochrona ludzi. Straty wywołane ogniem są ogromne, a szybkość działania systemu poprzez zainstalowanie czujniki dymu ograniczą je do minimum.

W budynkach, w których nie ma zainstalowanego systemu przeciwpożarowego pożar najczęściej zauważony jest dopiero gdy już opanował większość posesji. Natomiast w przypadku obiektów posiadających systemy ppoż udało się wcześnie wykryć pożar. Natomiast dzięki podłączeniu do najbliższej stacji monitoringu alarmują Państwową Straż Pożarną która może podjąc odpowiednio wczesnie działania. Dodatkowo  alarmują i informują np. o. niesprawnej instalacji elektrycznej, która może spowodować zagrożenie pożarowe (w wynikuprzegrzania).